Γραφείο Διασύνδεσης

Τεχνικός Προθετικών και Ορθωτικών Κατασκευών από τον ΙΑΤΡΙΚΟ/ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΟΜΙΛΟ ΚΥΦΙΔΗΣ

Ο ΙΑΤΡΙΚΟΣ/ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΥΦΙΔΗΣ (www.kifidis-orthopedics.gr) για τις ανάγκες της εταιρίας,  θα επιλέξει Τεχνικό Προθετικών και Ορθωτικών Κατασκευών

Λίγα λόγια για το Group:

Ο ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΚΥΦΙΔΗΣ δραστηριοποιείται στον ιατρικό τομέα με 24 διαφορετικά division και είναι από τις πιο αναπτυσσόμενες εταιρίες στην ελληνική αγορά. Κάθε στέλεχος που προσλαμβάνεται επιδιώκουμε να είναι εξελισσόμενο, καθώς οι ανάγκες μεγαλώνουν, προκειμένου να μπορεί να μετακινηθεί εντός της εταιρίας σε διαφορετικά τμήματα.

 

Περιγραφή Θέσης/Αρμοδιότητες

Κατασκευή τεχνητών μελών με χρήση σιλικόνης

Λήψη εκμαγείου από ασθενή για την κατασκευή καλουπιού από πηλό

Έκχυση σιλικόνης και εικαστική διαμόρφωσή της

Προσαρμογή πρόθεσης στον χρήστη

 

Ο ιδανικός υποψήφιος πρέπει να διαθέτει:

Καλλιτεχνική έφεση

Έμφαση και προσοχή στη λεπτομέρεια

Γνώσεις πηλού και γύψου

Ευχάριστη προσωπικότητα, δημιουργικό πνεύμα

 

Παρέχεται εκπαίδευση και συνεχής καθοδήγηση.

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα αποστέλλουν τα βιογραφικά τους στο email:

cv@kifidis-orthopedics.gr

  • Επιτρέπονται οι Αιτήσεις: Όχι