Γραφείο Διασύνδεσης

Μεταπτυχιακά Προγράμματα Εξωτερικού

Αυστρία

Πληροφορίες για σπουδές στην Αυστρία

Study in Austria | Study.eu

https://studyinaustria.at/de/

 

Μηχανή αναζήτησης για σπουδές στην Αυστρία

https://www.studienwahl.at/

 

Υποτροφίες στην Αυστρία

https://studyinaustria.at/de/studium/stipendien

 

Πανεπιστήμια Καλλιτεχνικών Σπουδών στην Αυστρία 

Akademie der bildenden Künste Wien, Vienna

http://www.akbild.ac.at/

Universität für angewandte Kunst Wien, Vienna

https://www.dieangewandte.at/

Universität für künstlerische und industrielle Gestaltung Linz, Linz

http://www.ufg.ac.at/

Vienna School of Art, Vienna

http://www.vsa-austria.com/

Βέλγιο

Πληροφορίες για σπουδές στο Βέλγιο

https://www.study.eu/country/belgium

https://www.belgium.be/en/education/coming_to_study_in_belgium

 

Μηχανές αναζήτησης για σπουδές στο Βέλγιο

https://www.studyinbelgium.be/en

Search https://www.study.eu/search?utf8=%E2%9C%93&page=1&sort=recommended&search=&degreelevel=&countries=be&delivery=&tuition_eea_min=0&tuition_eea_max=40000&currency=EUR&tuition_term=annual&tuition_region=eea&duration_months_min=0&duration_months_max=72study programs in Europe | Study.eu

 

Υποτροφίες στο Βέλγιο

https://www.studyinflanders.be/scholarships

 

Πανεπιστήμια Καλλιτεχνικών Σπουδών στο Βέλγιο 

 

Académie Royale des Beaux-Arts de Bruxelles, royal academy of arts Brussels

http://www.arba-esa.be/fr/site.php/

 

Ecole Supérieure des Arts Saint-Luc Bruxelles, Bruxelles

http://www.stluc-bruxelles-esa.be/

 

Ecole Supérieure d’Infographie – Haute Ecole Albert Jacquard, Namur

http://www.infographie-sup.be/

 

ERG – Ecole de Recherche Graphique, Bruxelles

http://www.erg.be/erg/

 

Hogeschool Sint-Lukas Brussel, Brussels

https://www.luca-arts.be/nl/campus-brussel-sint-lukas

 

Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen, Antwerpen

https://ap-arts.be/academie

 

Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Gent, Gent

http://www.kask.be/

 

La Cambre / Ecole Nationale Superieure des Arts Visuels, Brussels

http://www.lacambre.be/

 

Le 75 / Ecole Superieure Communale des Arts de l’Image, Brussels

http://www.leseptantecinq.be/

 

Sint-Lucas Hogeschool voor wetenschap en kunst, Gent

https://www.luca-arts.be/nl/campus-gent-sint-lucas

 

AP Hogeschool Antwerpen

https://www.ap.be/

Γαλλία

Πληροφορίες για σπουδές στην Γαλλία

https://www-studying–in–france-org.translate.goog/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=el&_x_tr_hl=el&_x_tr_pto=sc 

 

Μηχανές αναζήτησης για σπουδές  στην Γαλλία

https://taughtie.campusfrance.org/tiesearch/#/catalog

https://www.monmaster.gouv.fr/

https://cataloguelm.campusfrance.org/master/#/catalog?lang=el&siteroot=https:%2F%2Fwww.grece.campusfrance.org%2F

(Γαλλόφωνα προγράμματα)

https://www.grece.campusfrance.org/

(Αγγλόφωνα προγράμματα)

 

Υποτροφίες στην Γαλλία

 

 

Πανεπιστήμια Καλλιτεχνικών Σπουδών στην Γαλλία 

École nationale supérieure des Beaux-Arts (ENSB-A), rue d’Ulm, Paris

http://www.ensba.fr/

École Professionnelle Supérieure d’Arts graphiques et d’Architecture (EPSAA), Paris

http://www.epsaa.fr/

École Superieure d’Art d’Aix-en-Provence, Aix-en-Provence

http://www.ecole-art-aix.fr/

École supérieure d’art de Loraine, Paris

http://esam.metzmetropole.fr/

École Supérieure d’Art et des Industries Graphiques, Paris

http://www.ecole-estienne.fr/hp.php?list.10

École Supérieure d’Arts Appliqués Boulle, Paris

http://www.ecole-boulle.org/

Ecole supérieure d’arts de Rueil-Malmaison, Íle de France

http://www.earueil.com/

École Supérieure des Arts Appliqués Duperré, Paris

http://www.duperre.org/

École Superieure des Beaux-Arts de Toulouse, Toulouse

http://www.esba-toulouse.org/

Écoles de Condé, Schools of design and cultural heritage in Paris, Lyon, Nice, Nancy, Bordeaux

http://www.ecoles-conde.com/

L’idem, École d’arts visuels, des métiers créatifs, Perpignan

http://www.lidem.eu/

Lisaa – L’Institut Supérieur des Arts Appliqués(college of applied arts), Paris

http://www.lisaa.com/index.php

Villa Arson – École nationale supérieure d’art, Nice

http://www.villa-arson.org/

Γερμανία

Πληροφορίες για σπουδές στη Γερμανία

https://www.daad.de/en/study-research-teach-abroad/

https://www.study-in-germany.de/en/

 

Μηχανές αναζήτησης για σπουδές στη Γερμανία

https://www.daad.de/en/study-research-teach-abroad/

https://www2.daad.de/deutschland/studienangebote/international-programmes/en/

(Διεθνή Προγράμματα)

 

Υποτροφίες στη Γερμανία

https://www2.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/?status=&origin=&subjectGrps=&daad=&q=&page=1&back=1

 

https://www.bmbf.de/SiteGlobals/Forms/bmbf/suche/expertensuche/en/Servicesuche_Formular.html?nn=33846&resourceId=34208&input_=33846&pageLocale=en&templateQueryString=scholarships&submit=

 

 

Πανεπιστήμια Καλλιτεχνικών Σπουδών στη Γερμανία

Kunsthochschule Berlin-Weißensee (Municipal Art School Berlin-Weißensee)

http://www.kh-berlin.de/

Academyof Media Arts Cologne, Kunsthochschule für Medien, Köln

http://www.khm.de/

Akademie der Bildenden Künste München, Munich

http://www.kunstakademie-muenchen.de/

Akademie der Bildenden Künste Nürnberg, Nuremberg

http://www.adbk-nuernberg.de/

Hochschule für bildende Künste, Hamburg

http://www.hfbk-hamburg.de/

Hochschule für Gestaltung Offenbach, Offenbach

http://www.hfg-offenbach.de/

Hochschule für Künste Bremen, University of the Arts Bremen

http://www.hfk-bremen.de/en/

Karlsruhe University of Arts and Design, Staatliche Hochschule für Gestaltung Karlsruhe, Karlsruhe

http://www.hfg-karlsruhe.de/

Kunstakademie Düsseldorf, Düsseldorf

http://www.kunstakademie-duesseldorf.de/

Muthesius Kunsthochschule, Kiel

http://www.muthesius-kunsthochschule.de/de/

Staatliche Akademie der Bildenden Künste Stuttgart, Stuttgart

http://www.abk-stuttgart.de/frames.php?flash=false&language=de

Staatliche Akademie der Bildenden Künste, Karlsruhe

http://www.kunstakademie-karlsruhe.de/

Städelschule, Frankfurt

http://www.staedelschule.de/

Universität der Künste Berlin, Berlin University of the Arts, Berlin

http://www.udk-berlin.de/sites/content/themen/aktuelles/index_ger.html

Δανία

Πληροφορίες για σπουδές στη Δανία

https://studyindenmark.dk/

 

Μηχανές αναζήτησης για σπουδές στη Δανία

https://studyindenmark.dk/portal

 

Υποτροφίες στη Δανία

https://studyindenmark.dk/study-options/scholarships

 

Πανεπιστήμια Καλλιτεχνικών Σπουδών στη Δανία

FunenArt Academy, Odense

http://detfynskekunstakademi.dk/

JutlandArt Academy, Århus

http://www.djk.nu/

RoyalDanish Academy of Art, Copenhagen

http://www.kunstakademiet.dk/

Ιρλανδία

Πληροφορίες για σπουδές στην Ιρλανδία

https://www.educationinireland.com/en/

https://studylink.com/countries/ireland/

 

Μηχανές αναζήτησης για σπουδές στην Ιρλανδία

https://www.mastersportal.com/countries/14/ireland.html

 

Υποτροφίες στην Ιρλανδία

https://www.educationinireland.com/en/How-Do-I-Apply-/Tuition-Costs-Scholarships/Scholarships

 

Πανεπιστήμια Καλλιτεχνικών Σπουδών στην Ιρλανδία

 

GMIT-Department of Art and Design/Film and Television, Galway

http://www.gmit.ie/humanities/index.html

 

Limerick School of Art and Design, Limerick

https://www.gmit.ie/

 

National College of Art and Design, Dublin

http://www.ncad.ie/

 

WIT-Department of Art, Waterford

http://www.wit.ie/SchoolsDepartments/SchoolofHumanities/DeptofCreativePerformingArts/

Ισπανία

Πληροφορίες για σπουδές στην Ισπανία

https://www.studying-in-spain.com/

https://www.study.eu/country/spain

http://sepie.es/internacionalizacion/what-to-study-in-spain.html

 

Μηχανές αναζήτησης για σπουδές στην Ισπανία

https://www.study.eu/search?utf8=%E2%9C%93&page=1&sort=recommended&search=&degreelevel=&countries=es&delivery=&tuition_eea_min=0&tuition_eea_max=40000&currency=EUR&tuition_term=annual&tuition_region=eea&duration_months_min=0&duration_months_max=72

 

Υποτροφίες στην Ισπανία

https://www.educacion.gob.es/socrates/internacionalizacionbecas/mantenimientobecas.do

 

Πανεπιστήμια Καλλιτεχνικών Σπουδών στην Ισπανία

 

ESDIP, Escuela Superior de Dibujo Profesional, Madrid

http://www.esdip.com/

ESNE, School Of Design, Madrid

http://www.esne.es/

Academia del Lusso, Madrid

http://www.accademiadellusso.es/

CICE, Escuela Profesional de Nuevas Tecnologias, Madrid

http://www.cice.es/

Real Escuela Superior de Dramatico, Madrid

http://www.resad.es/

UCM Universidad Complutense de Madrid. Madrid

http://www.bellasartes.ucm.es/

Instituto Superior de Arte, Madrid

http://www.iart.es/iart/

Istituto Europeo di Design (IED), Madrid

http://iedmadrid.com/

Escuela Superior de Artes y Espectáculos, TAI, Madrid

http://www.escuela-tai.com/

Escuela Trazos, Madrid

http://www.trazos.net/

 

Davinci Escola d’Art, Barcelona

http://www.davinci-barcelona.com/

Eina, Escola de Disseny i Art, Barcelona

http://www.eina.edu/

Elisava, Escola Superior de Disseny, Barcelona

http://www.elisava.es/

Escola Massana, Centre d’Art i Disseny, Barcelona

http://www.escolamassana.es/ca/page.asp?id=1

Estudio Nómada, Barcelona

http://www.estudio-nomada.com/

FDModa, Escuela Superior de Diseño y Moda Felicidad Duce, Barcelona

http://www.fdmoda.com/es

IDEP, Escuela Superior Universitaria de imagen y diseño, Barcelona

http://www.idep.es/

Istituto Europeo di Design (IED), Barcelona

http://www.iedbarcelona.es/en/

UCLM Universidad de Castilla-La Mancha. Cuenca

http://bellasartes.uclm.es/

Escuela de Arte Granada, Granada

http://www.escuelaartegranada.com/

Escola d’Art i Superior de Disseny d’ Alacant

http://www.easda.es/EASD/index.php

Escuela Superior de Arte del Principado de Asturias

http://www.esapa.org/

Esdi, Escola Superior de Disseny, Sabadell

http://www.esdi.es/

 

Ιταλία

Πληροφορίες για σπουδές στην Ιταλία

https://www.study.eu/country/italy

https://italystudy.org/

https://www.mastersportal.com/articles/1615/how-to-apply-to-an-international-university-in-italy-in-2023.html

 

Μηχανές αναζήτησης για σπουδές στην Ιταλία

https://www.mastersportal.com/articles/1615/how-to-apply-to-an-international-university-in-italy-in-2023.html

https://www.mastersportal.com/search/master/italy

https://www.universitaly.it/

https://offf.cineca.it/pubblico.php/ricerca/show_form/p/studiare

 

Υποτροφίες στην Ιταλία

https://www.scholarshipportal.com/scholarships/italy

https://scholarshiproar.com/category/scholarships-in-italy/

https://www.scholars4dev.com/category/country/europe-scholarships/italy/

 

Πανεπιστήμια Καλλιτεχνικών Σπουδών στην Ιταλία

Domus Academy, Milan

http://www.domusacademy.it/site/home.html

Accademia di Belle Arti di Roma, Rome

http://www.accademiabelleartiroma.it/intro.aspx

Accademia di Belle Arti di Urbino, Urbino

http://www.accademiadiurbino.it/0405/

Accademia di Belle Arti di Verona, Verona

http://www.accademiacignaroli.it/

Accademia di Belle Arti Firenze, Florence

http://www.accademia.firenze.it/new/

Accademia Ligustica di Belle Arti, Genoa

http://www.accademialigustica.it/

Brera Academy, Milan

http://www.accademiadibrera.milano.it/

Faculty of Design and Art / Free University of Bozen-Bolzano, Bolzano

http://www.unibz.it/en/design-art/welcome/default.html/

Istituto Europeo di Design, Milan

http://www.ied.it/

NABA – Nuova Accademia di Belle Arti Milano, Milan

http://www.naba.it/

Μεγάλη Βρετανία

Πληροφορίες για σπουδές στην Μεγάλη Βρετανία

https://study-uk.britishcouncil.org/

https://www.gov.uk/browse/visas-immigration/student-visas

https://www.studying-in-uk.org/

 

Μηχανές αναζήτησης για σπουδές στην Μεγάλη Βρετανία

https://www.prospects.ac.uk/postgraduate-courses

https://www.postgrad.com/

 

Υποτροφίες στην Μεγάλη Βρετανία

https://study-uk.britishcouncil.org/scholarships-funding

https://www.postgraduatesearch.com/funding

 

Πανεπιστήμια Καλλιτεχνικών Σπουδών στην Μεγάλη Βρετανία

Arts University College, Bournemouth

http://www.aucb.ac.uk/

Bradford School of Art and Media, Bradford

http://art.bradfordcollege.ac.uk/

Camberwell College of Arts, London

http://www.camberwell.arts.ac.uk/

CardiffSchoolof Art and Design

http://cardiff-school-of-art-and-design.org/

Central Saint Martins College of Art and Design, London

http://www.csm.arts.ac.uk/

Chelsea College of Art and Design, London

http://www.chelsea.arts.ac.uk/

Clevel and College of Art & Design, Middlesbrough

http://www.ccad.ac.uk/

Courtauld Institute of Art, London

http://www.courtauld.ac.uk/index.html

Coventry School of Art and Design, Coventry

http://wwwm.coventry.ac.uk/artanddesign/Pages/SchoolofArtandDesign.aspx

Edinburgh College of Art, Edinburgh

http://www.eca.ac.uk/

Goldsmiths College, London

http://www.gold.ac.uk/

Liverpool School of Art and Design, Liverpool

http://www.ljmu.ac.uk/lsa/

London College of Fashion, London

http://www.fashion.arts.ac.uk/

Norwich University College of the Arts, Norwich

http://www.nuca.ac.uk/

Ravensbourne College of Design and Communication, Kent

http://www.rave.ac.uk/

Robert Gordon University, Art & Design, Aberdeen

http://www.rgu.ac.uk/areas-of-study/subjects/art-and-design

Royal Academy of Arts, London

http://www.royalacademy.org.uk/

Royal College of Art, London

http://www.rca.ac.uk/

Slade School of Fine Art, London

http://www.ucl.ac.uk/slade/index.php

The Ruskin School of Drawing and Fine Art, Oxford

http://www.ruskin-sch.ox.ac.uk/

University College Falmouth, Cornwall

http://www.falmouth.ac.uk/

University of the Arts London, London

http://www.arts.ac.uk/

Wimbledon College of Art, London

http://www.wimbledon.arts.ac.uk/

Winchester School of Art, London

http://www.wsa.soton.ac.uk/

Νορβηγία

Πληροφορίες για σπουδές στην Νορβηγία

https://studyinnorway.no/

 

Μηχανές αναζήτησης για σπουδές στην Νορβηγία

https://www.studyinnorway.no/study-opportunities

 

Υποτροφίες στην Νορβηγία

https://eeagrants.org/

 

Πανεπιστήμια Καλλιτεχνικών Σπουδών στην Νορβηγία

OsloNational Academy of the Arts, Oslo

http://www.khio.no/?template=redesignforsideengelsk

BergenNational Academy of the Arts, Bergen

http://www.khib.no/english/

Ολλανδία

Πληροφορίες για σπουδές στην Ολλανδία

https://www.studyinnl.org/

Μηχανές αναζήτησης για σπουδές  στην Ολλανδία

https://www.studyinnl.org/dutch-education/studies

https://www.studyinnl.org/

Υποτροφίες στην Ολλανδία

https://www.studyinnl.org/finances

https://www.nuffic.nl/en

Πανεπιστήμια Καλλιτεχνικών Σπουδών στην Ολλανδία

Academie Minerva, Groningen

http://portal.academieminerva.nl/

AKV St.Joost, Breda

http://www.stjoost.nl/nl/

AmsterdamSchool of the Arts, Amsterdam

http://www.ahk.nl/en/

Artez Hogeschool voor de Kunsten, Arnhem

http://www.artez-academiearnhem.nl/

DesignAcademy, Eindhoven

http://www.designacademy.nl/

Fontys Academie voor Beeldende Vorming, Tilburg

http://www.fontyshogeschoolvoordekunsten.nl/Academie_voor_Beeldende_Vorming

Gerrit Rietveld Academie, Amsterdam

http://www.gerritrietveldacademie.nl/nl/

Hogeschool voor de Kunsten Utrecht,Utrecht

http://www.hku.nl/web/show

Jan Van Eyck Academie, Maastricht

http://www.janvaneyck.nl/

Rijksakademie, Amsterdam

http://www.rijksakademie.nl/

Royal Academy of Art, The Hague

http://www.kabk.nl/

Willem de Kooning Academie, Rotterdam

http://wdka.hro.nl/

Ουγγαρία

Πληροφορίες για σπουδές στην Ουγγαρία

http://studyinhungary.hu/

https://www.study.eu/country/hungary

 

Μηχανές αναζήτησης για σπουδές στην Ουγγαρία

https://www.mastersportal.com/countries/12/hungary.html

https://studylink.com/countries/hungary/

 

Υποτροφίες στην Ουγγαρία

http://studyinhungary.hu/study-in-hungary/menu/scholarships

https://scholarshiproar.com/hungary-government-scholarship/

 

Πανεπιστήμια Καλλιτεχνικών Σπουδών στην Ουγγαρία

Hungarian University of Fine Arts

http://www.mke.hu/index.php

Faculty of Music and Visual Arts

https://www.art.pte.hu/?language=en

Πολωνία

Πληροφορίες για σπουδές στην Πολωνία

https://study.gov.pl/

http://www.studyinpoland.pl/en/

https://www.study.eu/country/poland

https://www.mastersportal.com/articles/1632/how-to-apply-to-an-international-university-in-poland-in-2023.html

 

Μηχανές αναζήτησης για σπουδές στην Πολωνία

https://study.gov.pl/

 

Υποτροφίες στην Πολωνία

https://study.gov.pl/

 

Πανεπιστήμια Καλλιτεχνικών Σπουδών στην Πολωνία

Academy of Arts, Warsaw

http://www.eas.edu.pl

Academy of Fine Arts Eugeniusza Gepperta, Wrocław

http://www.asp.wroc.pl/

Academyof Fine Artsin Gdańsk

http://www.asp.gda.pl/

Academy of Fine Artsin Katowice

http://www.asp.katowice.pl/

Academy of Fine Artsin Poznań

http://www.asp.poznan.pl/index.html

Academy of Fine Arts  in Warsaw

http://www.asp.waw.pl/

Academyof Fine Arts Władysława Strzemińskiegoin, Łódź

http://www.asp.lodz.pl/

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

http://www.asp.krakow.pl/

Πορτογαλία

Πληροφορίες για σπουδές στην Πορτογαλία

https://studyinportugalnetwork.com/

https://www.study.eu/country/portugal

https://eportugal.gov.pt/en-GB/temas/educacao-ciencia-e-tecnologia

 

Μηχανές αναζήτησης για σπουδές στην Πορτογαλία

https://www.educations.com/search/portugal

 

Υποτροφίες στην Πορτογαλία

https://eportugal.gov.pt/en/servicos/candidatar-se-a-uma-bolsa-de-estudo-para-o-ensino-superior

 

Πανεπιστήμια Καλλιτεχνικών Σπουδών στην Πορτογαλία

Departamento de Artes Visuais / Escola das Artes / Universidade de Évora, Évora

http://www.artesvisuais.uevora.pt/

Departamento de Comunicação e Arte, Universidade de Aveiro, Aveiro

http://www.ua.pt/

ESAD Matosinhos – Escola Superior de Artes e Design, Porto

http://www.esad.pt/

ESAD.CR – Escola Superior de Artes e Design, Caldas da Rainha

http://www.esad.ipleiria.pt/

ESART. Escola Superiorde Artes Aplicadas de Castelo Branco

http://www.ipcb.pt/ESART/

Escola Secundária Artística António Arroio, Lisboa

http://www.antonioarroio.pt/

Escola Superior Artística do Porto, Porto

http://www.esap.pt/

FBAUL. Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa, Lisboa

http://www.fba.ul.pt/portal/page?_pageid=401,1&_dad=portal&_schema=PORTAL

FBAUP. Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto, Porto

http://sigarra.up.pt/fbaup/web_page.inicial

IADE – Instituto de Artes Visuais, Design e Marketing, Lisboa

http://www.iade.pt/pt/homepage.aspx

Ρουμανία

Πληροφορίες για σπουδές στην Ρουμανία

https://www.study.eu/country/romania

 

Μηχανές αναζήτησης για σπουδές στην Ρουμανία

https://studyinromania.gov.ro/

 

Υποτροφίες στην Ρουμανία

https://scholarships.studyinromania.gov.ro/

 

Πανεπιστήμια Καλλιτεχνικών Σπουδών στην Ρουμανία

George Enescu” University of Arts, Iasi

http://www.arteiasi.ro/en/index.htm

Faculty of Arts, University of Vest, Timisoara

http://www.arte.uvt.ro/

Faculty of Design, University of Tibiscus, Timisoara

http://www.tibiscus.ro/

National University of Arts, Bucharest

http://unarte.org/

University of Art and Design, Cluj-Napoca

http://www.uad.ro/web/en

Σουηδία

Πληροφορίες για σπουδές στην Σουηδία

https://studyinsweden.se/

 

Μηχανές αναζήτησης για σπουδές στην Σουηδία

https://www.universityadmissions.se/intl/start

 

Υποτροφίες στην Σουηδία

https://studyinsweden.se/scholarships/

 

Πανεπιστήμια Καλλιτεχνικών Σπουδών στην Σουηδία

Umeå Academy of Fine Arts, Umeå

http://www.art.umu.se/english/

Gerlesborg Schoolof Fine Art, Bohuslän

http://www.gerlesborgsskolan.se/

Konstskolan Idun Lovén, Stockholm

http://www.idunloven.se/

Malmö Art Academy, Malmö

http://www.khm.lu.se/english/default.asp

Pernby’s paint school, Stockholm

http://www.pernbys.se/

Royal Institute of Art, Stockholm

http://www.kkh.se/

University College of Arts, Crafts and Design [Konstfack], Stockholm

http://www.konstfack.se/

Valand School of Fine Arts, Valand

http://www.valand.gu.se/

Τσεχία

Πληροφορίες για σπουδές στην Τσεχία

https://www.studyin.cz/

https://www.aeccglobal.com/study-in-europe/czech-republic

 

Μηχανές αναζήτησης για σπουδές στην Τσεχία

https://www.mastersportal.com/countries/7/czech-republic.html

 

Υποτροφίες στην Τσεχία

https://www.msmt.cz/eu-and-international-affairs/government-scholarships-developing-countries-2?lang=2

 

Πανεπιστήμια Καλλιτεχνικών Σπουδών στην Τσεχία

Academy of Fine Art sin Prague, Prague

http://www.avu.cz/en/

Faculty of Art and Design, Ústí nad Labem, Jan Evangelista Purkyně University in Ústí nad Labem

http://fud.ujep.cz/en/index.php

Faculty of Fine Arts, Brno

http://www.ffa.vutbr.cz/EN/

Institute of Creative Photography, Faculty of Philosophy and Science, Silesian University, Opava

http://www.itf.cz/

Tomas Bata University in Zlin (Faculty of Multimedia Communication),

http://web.utb.cz/?id=0_3_2_2&lang=en&type=0

Φινλανδία

Πληροφορίες για σπουδές στην Φινλανδία

https://www.studyinfinland.fi/

 

Μηχανές αναζήτησης για σπουδές στην Φινλανδία

https://www.studyinfinland.fi/universities

 

Υποτροφίες στην Φινλανδία

https://www.studyinfinland.fi/scholarships

 

Πανεπιστήμια Καλλιτεχνικών Σπουδών στην Φινλανδία

Finnish Academy of Fine Arts, Helsinki

http://www.kuva.fi/portal/

University of Art and Design Helsinki, Helsinki

http://taik.aalto.fi/fi/

University of Lapland, Rovaniemi

http://www.ulapland.fi/InEnglish.iw3

 

Recognized polytechnics (which sometimes refer themselves as university of applied arts)

Tampere Polytechnic, Tampere

http://www.tamk.fi/en

Turku Arts Academy, Turku

http://www.turku.fi/Public/Default.aspx?culture=en-US&contentlan=2&nodeid=7619

Lahti Polytechnic Institute of Design, Lahti

http://www.lamk.fi/english/design/

Tab Title
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
Tab Title
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
Tab Title
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
Μετάβαση στο περιεχόμενο