Γραφείο Διασύνδεσης

Μεταπτυχιακά Προγράμματα στην Ελλάδα

“Κινηματογραφικές και Τηλεοπτικές Σπουδές”

Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δίδακτρα: 3500 Ιστοσελίδα: https://ma.film.auth.gr/about-us/

“Τέχνη και Δημόσια Σφαίρα”

Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ιστοσελίδα: https://www.vis.auth.gr/spoudes/metaptyxiakes

“Μουσειολογία – Διαχείριση πολιτισμού Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης”

Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δίδακτρα: 2900 Ιστοσελίδα: https://ma-museology.web.auth.gr/

“Επικοινωνία, Μέσα και Πολιτιστική Διαχείριση”

Ίδρυμα: ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Ιστοσελίδα: http://cmc.panteion.gr/images/Postgraduate/odigos_spoudon_pms_2022.pdf

“Επιστήμες της Αγωγής: Τέχνη και Εκπαίδευση”

Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Δίδακτρα: 2.400 Ιστοσελίδα: https://ptpepms-epa.edc.uoc.gr/index.php/home-pms2

Μετάβαση στο περιεχόμενο