Γραφείο Διασύνδεσης

Σχετικά με εμάς

Το Γραφείο Διασύνδεσης της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών συστάθηκε τον Οκτώβριο του 1997 και χρηματοδοτήθηκε από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, το 2ο και 3ο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.) και το ΕΣΠΑ (Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007 -2013). 

Σήμερα, η Πράξη «Γραφείο Διασύνδεσης Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών» συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020».

Δραστηριότητές του είναι:

  • η παροχή πληροφοριών σε φοιτητές, αποφοίτους και άλλους ενδιαφερόμενους για θέματα σπουδών, υποτροφιών και κληροδοτημάτων, καλλιτεχνικών διαγωνισμών, workshop, θέσεων εργασίας κ.λπ..
  • η παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης και επαγγελματικού προσανατολισμού.
  • η σύνδεση φοιτητών και αποφοίτων της Σχολής με την αγορά εργασίας και τον επιχειρηματικό κόσμο.
  • η διοργάνωση δράσεων δικτύωσης και συνεργασιών με επιχειρήσεις, μουσεία, Ιδρύματα κ.ά.
  • η εκπόνηση στατιστικών μελετών.

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Κωνσταντίνος Χριστόπουλος, Επ. Καθηγητής Α.Σ.Κ.Τ.

Εξωτερική Συνεργάτις: Έλενα Καρύμπακα

Ώρες λειτουργίας για το κοινό: Καθημερινά 10:00-14:00

Γραφείο Διασύνδεσης | Πατησίων 42, 106 82 Αθήνα | 210. 3897 159 | careers@asfa.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο