Γραφείο Διασύνδεσης

Υποτροφίες του Εθνικού Προγράμματος Υποτροφιών της Σλοβακίας σχετικά με υποτροφίες που αφορούν φοιτητές, διδακτορικούς φοιτητές, ακαδημαϊκούς, ερευνητές και καλλιτεχνικούς δημιουργούς | Λήξη προθεσμίας: 31 Οκτωβρίου 2023

Μετάβαση στο περιεχόμενο