Γραφείο Διασύνδεσης

Υπηρεσίες συμβουλευτικής από το Γ.Δ.

Tο Γραφείο Διασύνδεσης από τον Ιανουάριο του 2022 πραγματοποιεί συνεδρίες συμβουλευτικής σταδιοδρομίας και επαγγελματικής ανάπτυξης από εξειδεικευμένο συνεργάτη σε φοιτητές και αποφοίτους της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών προκειμένου να υποβοηθηθούν σχετικά με τις επιλογές τους τόσο στην επαγγελματική, όσο και στην εκπαιδευτική τους πορεία.

Η συμβουλευτική υποστήριξη σταδιοδρομίας και επαγγελματικής ανάπτυξης αφορά θέματα που σχετίζονται με:

  • σύνταξη βιογραφικού σημειώματος
  • αναζήτηση θέσεων εργασίας και συμμετοχή σε επαγγελματικές συνεντεύξεις
  • διαμόρφωση επαγγελματικής ταυτότητας ελεύθερου επαγγελματία
  • αρχές επιχειρηματικότητας και ανάπτυξη δεξιοτήτων-κλειδιά για την αγορά εργασίας.

Οι συνεδρίες πραγματοποιούνται διαδικτυακά από τους συνεργάτες της εταιρίας “Αέλια” και παρέχονται δωρεάν.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο210.3897159 και στο careers@asfa.gr.

Μετάβαση στο περιεχόμενο