Γραφείο Διασύνδεσης

Ερωτηματολόγιο 1

Overall, how would you rate your experience with us?
Very UnsatisfiedUnsatisfiedNeutralSatisfiedVery Satisfied
Purchase
Very Unsatisfied
Unsatisfied
Neutral
Satisfied
Very Satisfied
Service
Very Unsatisfied
Unsatisfied
Neutral
Satisfied
Very Satisfied
Company Overall
Very Unsatisfied
Unsatisfied
Neutral
Satisfied
Very Satisfied
Very UnlikelyUnlikelyNeutralLikelyVery Likely
Buy from us again
Very Unlikely
Unlikely
Neutral
Likely
Very Likely
Recommend our product to others
Very Unlikely
Unlikely
Neutral
Likely
Very Likely
Recommend our company to others
Very Unlikely
Unlikely
Neutral
Likely
Very Likely

Δεν εχετε τα κατάλληλα δικαιώματα!

Μετάβαση στο περιεχόμενο